O Firmie

 

Wspolpraca

 

Oferta

 

Cennik

 

Uslugi BHP

 

Kontakt

 
 

Oferta naszej kancelarii obejmuje świadczenie usług w zakresie:


 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych

 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • ewidencji ryczałtu

 • pełnej obsługi kadrowo- płacowej,

 • wyprowadzania zaległości

 • wnioski o zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym

Istnieje możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta.


Na prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych składa się:


 • opracowanie zasad polityki rachunkowości

 • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont

 • dokonywanie zapisów w ewidencjach

 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

 • rozliczenia z tytułu podatku VAT

 • sporządzanie określonych przepisami deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do US

 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań do GUS

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, planów amortyzacji

 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z ksiąg

 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym, sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,

 • sporządzanie przelewów

 • monitoring należności i zobowiązań

 • oraz inne czynności w zależności od potrzeb klienta


Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów / ewidencji ryczałtu obejmuje:


 • dokonywanie zapisów

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie planów amortyzacji

 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy

 • prowadzenie ewidencji VAT

 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych

 • przygotowanie dowodów wpłat / przelewów ZUS i podatkowych

 • oraz inne czynności w zależności od potrzeb klienta


Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej :


 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła

 • sporządzanie list płac, rachunki do umów

 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców

 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników

 • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa pracy i ZUS ( karty pracy, ewidencje urlopów, zwolnień od pracy, karty zasiłkowe )

 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac ( deklaracje ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych )

 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT11, PIT40

 • oraz inne czynności w zależności od potrzeb klienta

Wszelkie Prawa Zastrzeżone  |  Abacus © 2008-2010

Design by Remy ©